AR-GE

DOKU KÜLTÜRÜ

Kiraz, şeftali, nektarin,, erik, kayısı ve sert çekirdekli anaçlarında ıslah denemeleri ile kendi çeşitlerini geliştiren Beta Fidancılık, önümüzdeki üretim dönemlerinde bu çeşitlerini piyasaya sunarak, bu alanda ülkemizde bir ilki gerçekleştirecek ve yurt dışı çeşitlerine bağımlılığı ortadan kaldıracaktır.

BETA FİDANCILIK sahip olduğu güçlü ve deneyimli mühendis kadrosu ile kaliteli, ismine doğru, virüsten ari, hastalıklara, farklı iklim ve toprak koşullarına dayanıklı, sertifikalı, kaliteli anaç ve çeşitlerimizin klonal üretimini 2009 yılından bu yana mikroçoğaltım ile Doku Kültürü Laboratuarında gerçekleştirmektedir. Laboratuarımızda üretilen temiz başlangıç materyali ile çalışabilme sayesinde, yurt dışından getirilen fidanlardaki hastalık ve zararlıların ülkemize girişi de engellenmektedir. Ayrıca üretim aşamalarında topraksız ve kontrollü üretim gerçekleştirildiği için Agrobakterium ve Nematot gibi hastalık ve zararlılardan ari anaç ve fidanlarımız üreticilere sunulmaktadır.

BETA FİDANCILIK, bitki biyoteknolojisinin temel basamaklarından biri olan invitro çoğaltımın meyve anaçlarında gerçekleştirilmesinde fidancı olarak öncü konumundadır. Doku kültürü ve örtü altı üretim alanı ile 12 ay boyunca saksıda fidan sağlayarak, üreticilerine diledikleri zamanda fidan tedariği sağlayabilmektedir. Aynı zamanda mevcut laboratuarımız ıslah denemelerimizin yürütülmesinde, hastalık teşhisinde, genetik tanımlamalarda ve diğer moleküler çalışmalarda kullanılmaktadır.

.

Beta Fidancılık Doku Kültürü
ISLAH

BETA FİDANCILIK her sene 20.000 tohumu, ıslah deneme parsellerine dikmekte ve selekte edilen bireylerle yeni çeşitler geliştirmektedir. Bu tohumlar seçilerek ıslah denemelerinde kullanılmaktadır. Böylelikle BETA FİDANCILIK, bünyesinde büyük bir gen kaynağı havuzuna ve yeni çeşitlere sahip olmaktadır.

Mevcut çeşitlerimiz dışında incir, zeytin, hurma gibi diğer meyve çeşitlerinde de ülkemizde bulunan gen kaynakları toplanmakta, bu çeşitler korunmakta ve ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere dikimleri gerçekleştirilmektedir.
Laboratuar ve ıslah çalışmalarının yanı sıra geliştirdiğimiz anaçlar ve çeşitleri üzerinde aşı uyumu, budama, seyreltme ve üretim kalitesi üzerine denemeler yürütülmektedir.

Tarımsal alanda çevre bilincine sahip bir yaklaşımı olan firmamız, üretimde yenilikçi anlayış ve teknolojik olanaklardan yararlanarak miktar ve kalite artışının sağlanmasını, yurtdışı ve bölgede rekabetin geliştirilmesini, ekonomik öneme sahip olan türlerin hızlı ve yoğun olarak üretiminin gerçekleştirilmesini, üreticinin sağlıklı anaçları daha düşük fiyat ödeyerek alabilmesini, hastalık ve zararlılardan ari, daha verimli meyveler verebilecek sağlıklı ve hızlı fidan üretiminin sağlanmasını amaçlamıştır.

.

Beta Fidancılık - Islah
PROJELER

Proje-1 Proje Sunulan Kurum: TÜBİTAK 1507 - KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı Proje Adı: Klasik Islah Yöntemleri İle Elde Edilen Prunus Hibrit Anaçlarında Alternatif Çoğaltım Yöntemlerinden Olan Mikroçoğaltım Olanaklarının Araştırılması ve Kitlesel Üretim Yapılması Üzerine Bir Araştırma Proje Süresi: 01.06.2010- 30.11.2011 Proje Bütçesi: 398.717,85 TL

Proje-2 Proje Sunulan Kurum: TÜBİTAK 1507 - KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı Proje Adı: Arbequina Zeytin çeşidinin ve Ekonomik Önemi Olan Yerli Zeytin Çeşitlerinin Mikroçoğaltım Olanaklarının Araştırılması Proje Süresi: 01.11.2010- 30.11.2011 Proje Bütçesi: 384.143,69 TL

Proje-3 Coca Cola Meyve Ağaçlarında Karbon Salımı Projesi: Uluslar arası çapta yürütülen projenin Türkiye Uygulamaları Beta Fidancılık bahçelerinde gerçekleşmektedir

Meta Fidancılık - Mikro Çoğaltım
NEDEN KLONAL ÜRETİM TERCİH EDİLMELİDİR?

Meyve fidanının üretimi son yıllarda özellikle virüslerden ari olması, bitki karantinasında kolaylık sağlaması özellikle yurt dışından ülkemize yeni getirilen çeşitlerin toprak hastalıkları ve zararlılar ile öteki hastalıklardan ari olması bakımından in vitro koşullarda üretimi büyük önem taşımaktadır. Bu durum uluslararası materyal değişiminde olduğu kadar ülke içinde bölgeler arası fidan taşınmasında da büyük yararlar sağlamaktadır. Meristem kültürü ile yapılan çoğaltmalarda özellikle bitkilerin büyüme ucu dokularında bulunan meristematik hücreler virüs taşımamaları nedeniyle ana bitkiler virüsle bulaşık olsa bile, bitkilerin büyüme ucu meristematik dokuları ayrılıp bu dokular kültür ortamında bitkiye dönüştürüldüğünde, elde edilen yeni bitkiler virüsten ari olmaktadırlar.

Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde fidan üretiminin ilk aşamasında damızlık materyal olarak meristem kültüründen elde edilmiş sağlıklı bitkiler kullanılmaktadır. Klonal anaçlar, tohumdan üretilen anaçlara göre bir örnek materyal vermesi bakımından daha üstündürler (Yılmaz, 1992). Meyve yetiştiriciliği yapılan ülkelerde genellikle özellikleri bilinen ve bu özellikleri mutasyonlar dışında değişmeyen anaçlar kullanılmaktadır. Klonal anaçların kullanılmasıyla verim ve kalite artırılabilmekte ve bahçe kurulması aşamasından başlayarak diğer teknik ve kültürel bakım işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlanabilmektedir (Çelik, 1983). Meyve ağaçlarında kullanılacak anaçlarda bulunması gereken bazı özellikler şu şekilde sıralanmaktadır:

1-Anaçlar aşılandıkları çeşitlerle uyumlu kombinasyonlar vermeli, erken ve düzenli verim vermeli, düşük sıcaklıklara özellikle donlara karşı dayanıklı olmalı, hastalık taşımamalı ve kuvvetli kök sistemine sahip olmalıdır (Trefois, 1985).

2-Klonal anaçlar kolay köklenme özelliğindeki anaçların vegetatif yöntemlerle üretilmesi ile elde edilirler.

3-Klon anaçların doku kültürü ile hızlı üretilmelerinin yanı sıra farklı toprak özelliklerine uyum gösterebilmeleri, üzerindeki çeşidi erken verime yatırması, çeşitli hastalık ve zararlılara dayanıklı olması gibi belirgin avantajları olmasına karşın, çelikle üretimde toprak kökenli hastalık ve zararlılarla karşılaşılabilmektedir.

.

Beta Fidancılık
NEDEN ANAÇ KULLANMALIYIZ?

Meyve yetiştiriciliğinde birim alandan elde edilen verimin artırılması, bodur ağaçlar kullanarak birim alana daha fazla sayıda ağaç dikilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Bodur anaç kullanımı birim alandan alınan verimi artırmanın yanı sıra verime yatma süresini kısaltmakta, kaliteyi artırmakta, kültürel önlemleri (budama, ilaçlama, seyreltme hasat vb.) uygulamaları kolaylaştırmakta böylece birim alanda maliyeti düşürmekte dolayısı ile meyve yetiştiriciliğini daha ekonomik ve kolay yapmamızı sağlamaktadır.
Meyvecilikte anaç kullanmayı gerektiren sebepler sırasıyla;

1.Nematodla bulaşık topraklarda şeftali yetiştiriciliğinin Nemaquard anacı ile yapılması gibi uygun olmayan ekolojik şartlarda yetiştiricilik yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

2.Küçük taçlanan ağaçlar elde etmek için bodur anaçlar kullanılmaktadır. (M9 bodurlaştırıcı elma anacıdır.)

3.Tohum anaçları ile 5. yılda verime yatan ağaçlarda gençlik kısırlığının önüne geçilerek 2.3. yaşlarında verim elde edilmektedir.

4.Meyve kalitesinde artışa sebep olmaktadır. (Maxma-14 üzerindeki çeşidin verimini artırır.)

5.Klon ve hibrit anaçlar toprak kökenli hastalıklara ve olumsuz toprak koşullarına karşı çöğür anaçlara göre daha dayanıklıdır. (Garnem yumrulu nematodlara dayanıklı bir anaçtır.)

Beta Fidancılık - Anaçlar
NEDEN KLON ANAÇ KULLANMALIYIZ?

Şeftali ve badem yetiştiriciliği için uygun iklim koşullarına sahip olan ülkemizin dünya pazarlarındaki yerini yükseltme şansı bulunmaktadır. Ancak bunun için uygun çeşitlerin ve modern yetiştiriciliğin getirdiği uygun anaç kullanımı ile bahçe tesisinden pazarlamaya kadar birçok sorunun çözülmesi gerekmektedir. Ülkemizde üretilen badem ve şeftali fidanları çöğür anaçlarına aşılı olarak üretilmektedir. Oysa, çöğür anaçlarına göre çok üstün özelliklere sahip klon ve hibrit anaçlar birçok ülkede kullanılmaktadır. Bizde kullanımı henüz yaygınlaşmamış olan bu anaçların hastalık ve zararlılara dayanıklılık, olumsuz toprak koşullarına yüksek adaptasyon, üzerindeki çeşidi erken verime yatırma, sık dikime elverişlilik, meyve kalitesini ve verimi artırma gibi bazı üstün özellikleri bulunmaktadır. Bu bakımdan çöğür anaçlara göre daha büyük avantajlara sahip olabilmektedir.

Ülkemizde, klonal anaç kullanımı pratikte henüz yaygınlaşmamıştır. Bu nedenle birçok meyve türünde hala çöğür anaçlar kullanılmaktadır (Küden ve Kaşka, 1990). Yapılan bir araştırmada Çukurova Üniversitesi Pozantı Tarımsal Araştırma Merkezinde elma klon anaçlarının çöğür anacından daha iyi sonuçlar verdiğini bildirmiştir. (Kaşka ve Küden, 1992).

Beta Fidancılık - Klon Anaç
İNVİTRO ÜRETİMİN AVANTAJLARI

Doku kültürü teknikleri, bitki materyalinin elde edilmesinde birçok avantajlara sahiptir. Doku kültürü ile daha sağlıklı ve ana olarak seçilen materyalin aynısı bitkiler elde edilebileceği gibi bitkiler büyük ölçüde homojen olacağından özellikle bazı türler için bu yöntem daha fazla tercih edilmektedir.

Doku kültürü ile çoğaltmada, materyal olarak küçük bitki dokuları kullanılmakta ve bu dokular dezenfekte edildikten sonra, steril koşullarda hazırlanmış besin ortamlarına dikilmektedir. Bitki doku kültürü; aseptik şartlarda, yapay bir besin ortamında, bütün bir bitki, hücre (meristematik hücreler, süspansiyon veya kallus hücreleri), doku (çeşitli bitki kısımları; eksplant) veya organ (apikal meristem, kök vb.) gibi bitki kısımlarından yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin (metabolitler gibi) üretilmesidir. İklim odalarına alınan kültürler, yapay ışık altında ve belirli sıcaklık rejimlerinde geliştirilmekte ve köklenmeleri sağlanmaktadır. Cam deney tüpleri, petri kapları ve kavanozlar içinde gelişen köklü, yapraklı ve gövdeli genç bitkiler daha sonra yine steril ortamla (toprak, torf vb.) doldurulmuş saksılara şaşırtılmakta ve daha sonra serada, nemli ortamda yavaş yavaş dış koşullara alıştırılmaları sağlanmaktadır (Ağaoğlu ve ark.,2001).

Doku kültürü ile vegetatif çoğaltmada meristematik dokular yanında, sürgün uçları, küçük gövde parçacıkları, yaprak parçaları veya değişik dokularda yine besin ortamlarında elde edilen kallus dokuları kullanılabilir. In vitro çoğaltma tekniği bitki türlerinin çoğaltma sistemleri içerisinde en hızlı olanıdır (Babaoğlu ve ark.,2001). Yeni çeşit geliştirmek ve mevcut çeşitlerde genetik varyabilite oluşturmak doku kültürünün temel amaçları arasında sayılabilir. Bu nedenle bitki doku kültürleri genetiksel iyileştirme çalışmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca kaybolmakta olan türlerin korunmasında ve çoğaltılması zor olan türlerin üretiminde, çeşitli doku kültürü yöntemleri rutin olarak uygulanmaktadır (Babaoğlu ve a r k . , 2 0 0 1 ).

Beta Fidancılık

 

Güncel Flash Player gereklidir.

Get Adobe Flash player

Beta Sulama ve Fidancılık